Kontrole w zakładach pracy: nie jest dobrze!

Autor: PSSE, el, fot. sxc.hu
REKLAMA

Hałas, czynniki chemiczne i pyły przemysłowe - to największe zagrożenia dla pracowników, jak wynika z kontroli inspektorów Oddziału Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Poznaniu. W 2013 r. przeprowadzili oni 2 072 kontrole sanitarne w 1 339 zakładach pracy, w których zatrudnionych było 118 129 osób.

- W pierwszej kolejności kontrolowano zakłady charakteryzujące się szkodliwymi warunkami pracy Zwrócono uwagę na bezpieczeństwa i higienę pracy, występowanie czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia na stanowiskach oraz stan sanitarny zaplecza socjalnego - wylicza Cyryla Staszewski, rzeczniczka prasowa PSSE w Poznaniu. - W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 140 decyzji płatniczych za przeprowadzone kontrole, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości i 152 decyzje administracyjne z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego nakazujące usunięcie uchybień. Kontrole wykazały, że 6 687 pracowników było narażonych na hałas, 158 na czynniki chemiczne, a 166 na pyły przemysłowe.

Stwierdzone nieprawidłowości najczęściej dotyczyły niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych. W związku z tym wydano 72 decyzje administracyjne, 67 decyzji nakazujących wykonanie pomiarów środowiskowych oraz 29 decyzji dotyczących dokonania oceny ryzyka zawodowego. Nałożono 4 mandaty na kwotę 400 złotych  i trzy grzywny na kwotę 650 złotych.

Wszystkie te firmy, w  których stwierdzono choroby zawodowe oraz szkodliwe warunki pracy, zostały objęte dodatkowym monitoringiem. Ponadto przeprowadzono kontrolę i ocenę narażenia pracowników warsztatów samochodowych, osób zatrudnionych w przemyśle drzewnym oraz osób mających kontakt z azbestem.

Pracodawcy zostali zobowiązani do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy m.in. przez stosowanie atestowanych ochron indywidualnych, skrócenie czasu pracy  oraz wprowadzenie rozwiązań technicznych w celu obniżenia przekroczeń czynników szkodliwych do obowiązujących norm.

W 2013 roku choroby zawodowe stwierdzono u 52 osób. Najczęściej były to schorzenia narządu głosu – 25, uszkodzeń słuchu – 7,  chorób skóry – 5, jeden przypadek zawodowego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C oraz pojedyncze choroby ujęte w aktualnie obowiązującym wykazie chorób zawodowych. Liczba stwierdzonych chorób zawodowych kształtowała się na podobnym poziomie w stosunku do ubiegłego roku.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA