Gimnazjaliści na studia - Akademia Młodego Ekonomisty zaprasza!

Autor: I. Cieślik, K. Nowicki, fot. UEP
REKLAMA

Ruszyły  zapisy na zimową edycję zajęć Akademii Młodego Ekonomisty – programu edukacji ekonomicznej dla uczniów gimnazjów, prowadzonego z inicjatywy Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Dzięki temu pod okiem wykładowców akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu ma szansę kształcić się 120 gimnazjalistów.

Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Minister Edukacji Narodowej. Zapisy potrwają do 19 września 2013 r. Pierwsze zajęcia odbędą się 17 października 2013 r. Każdy semestr to sześć 1,5 godzinnych spotkań o tematyce ekonomiczno-gospodarczej. Na wykładach, prowadzonych przez nauczycieli akademickich i praktyków biznesu, młodzież zapozna się z podstawami funkcjonowania gospodarki oraz zjawiskami ekonomicznymi i biznesowymi, mającymi wpływ na życie codzienne.

Zajęcia na AME mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji i prac warsztatowych. Wykłady prowadzone są przez wykładowców akademickich, a w realizacji warsztatów pomagają studenci kierunków ekonomicznych. Na aktualny semestr zaplanowano zajęcia z zakresu zarządzania ryzykiem, marketingu, społecznej odpowiedzialności biznesu, Giełdy Papierów Wartościowych i strategii inwestycyjnych oraz technik szybkiego uczenia się.

Każdy student Akademii otrzymuje indeks, do którego zbiera pieczątki potwierdzające obecność na zajęciach. Obecność na 4 z 6 spotkań uprawniają uczestnika do otrzymania dyplomu ukończenia AME. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody dla najlepszego studenta.

W ramach Akademii organizowane są również edukacyjne zajęcia dla rodziców prowadzone przez specjalistów z obszaru pedagogiki, psychologii i socjologii. Podejmują one ważne z punktu widzenia procesu wychowawczego tematy i dotyczą  między innymi o roli i znaczenia kieszonkowego, efektywnej edukacji czy kreatywnych metod rozwiązywania konfliktów z dzieckiem.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje na temat programu zajęć AME, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na: www.gimversity.pl.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA