Poznań rekrutuje i rozdaje komputery

Autor: UMP, KN, fot. archiwum
REKLAMA

12 sierpnia ruszyła dodatkowa rekrutacja do programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Jego celem jest dostarczenie komputerów z dostępem do internetu dla 3 tysięcy gospodarstw domowych, w których dotychczas nie było takiego sprzętu.

Formularze Zgłoszeniowe do rekrutacji uzupełniającej można składać do 30 września 2013r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania (wymagane zamieszkanie i meldunek
w Poznaniu), którzy nie mają dostępu do Internetu w domu a kwalifikują się do jednej z grup docelowych:
- gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do korzystania z pomocy społecznej lub zasiłku rodzinnego (dochód dla osoby samotnie gospodarującej - 542 zł netto, dochód na osobę w rodzinie - 539 zł lub 623 zł netto gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne);
- osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym (I, II grupa inwalidzka, całkowita niezdolność do pracy, całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji);
- samotnych rodziców, gdy dochód na osobę w rodzinie nie więcej niż 725 netto zł;
- rodzin zastępczych;
- rodzinnych domów dziecka.

Do wniosku należy załączyć
- kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
- zaświadczenie o dochodach (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, decyzję  o przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium socjalnego lub świadczeń z pomocy społecznej, za miesiąc (lub obejmujące miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku (w przypadku korzystania z tych świadczeń),
- zaświadczenie o czasowym meldunku (jeśli dotyczy),
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
- dokument potwierdzający status rodziny zastępczej (jeśli dotyczy),
- dokument potwierdzający status rodzinnego domu dziecka (jeśli dotyczy).
- W przypadku opiekuna prawnego niezbędna jest załączenie dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty dostępne są w Biurze Zarządu Projektu na Rynku Śródeckim 3 oraz na stronie www.poznan.pl/wykluczeniecyfrowe
 
Miejsce składania dokumentów: Rynek Śródecki 3, 61-126 Poznań, poniedziałek 7.30-17, wtorek - piątek 7.30-15.30. Termin składania dokumentów upływa 30 września 2013r. Liczy się kolejność zgłoszeń. Ocenie podlegają tylko kompletne formularze zgłoszeniowe.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA