Przebudowa skrzyżowania Bałtyckiej z Janikowską: ZDM prosi o uwagi

Autor: ZDM fot. archiwum
REKLAMA

Zarząd Dróg Miejskich zamieścił na swojej stronie projekt przebudowy skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej i prosi o przesyłanie uwag, wniosków, opinii na temat przebudowy. Czas na przesyłanie uwag - 10 lipca 2012 roku.

Inwestycja polega na przebudowie skrzyżowania ulicy Bałtyckiej, znajdującej się w ciągu drogi krajowej nr 92 z ulicą Janikowską oraz z sąsiadującą z nią drogą dojazdową do pobliskich zakładów produkcyjnych. Inwestycja przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa drogowego na tym bardzo niebezpiecznym skrzyżowaniu. Statystyki Miejskiej Komendy Policji w Poznaniu wykazują, że na skrzyżowaniu w latach 2006 -2009 doszło łącznie do 34 zdarzeń drogowych, w tym aż 11 z udziałem pojazdów ciężarowych, w których 18 osób zostało rannych.

Skrzyżowanie zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną i oświetlenie uliczne, wykonane zostaną dodatkowe pasy ruchu lewoskrętu, prawoskrętu oraz pas włączenia do ruchu. Pasy o przeciwnym kierunku ruchu zostaną na całej długości skrzyżowania oddzielone od siebie wyspami zieleni. Zastosowane elementy inżynierii ruchu pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa drogowego w obrębie inwestycji. Przebudowana zostanie infrastruktura służąca komunikacji publicznej: zatoki i perony autobusowe w obrębie ulicy Janikowskiej. Wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Bałtyckiej.

Przyznane dofinansowanie pozwoli na rozpoczęcie realizacji projektu w trybie „Zaprojektuj & Wybuduj” jeszcze w tym roku. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie w III kwartale 2012 roku. Zakończenie przebudowy skrzyżowania planowane jest na III kwartał 2013 roku.

Według szacunków koszt inwestycji wyniesie ponad 15 milionów zł, z czego dotacja ze środków unijnych wyniesie około 10,5 miliona złotych czyli aż 85% kosztów kwalifikowanych projektu. W dniu 7 kwietnia 2011 roku podpisana została umowa pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Miastem Poznań o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu – DK 92” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA