Wpis do KRD – za co można trafić do rejestru?

Autor: kl
Drukuj

Najmłodszy dłużnik wpisany do KRD ma 8 lat. Jego zadłużenie wynosi nieco ponad 200 zł. Co ciekawe w rejestrze widnieje ponad 230 nieletnich. Małoletni tak samo jak dorośli, trafiają na czarną listę np. za jazdę na gapę. Osoba, która trafi do Krajowego Rejestru Długów może mieć problem z otrzymaniem kredytu lub pożyczki, a nawet podpisaniem umowy z zakupem telefonu na abonament.

Czym jest Krajowy Rejestr Długów?

Krajowy Rejestr Długów powstał w 2003 roku. Początkowo instytucja zajmowała się przechowywaniem informacji na temat zadłużenia podmiotów gospodarczych. Od 2010 roku w rejestrze można znaleźć dane osób fizycznych. Co więcej ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych, na mocy której działa KRD pozwala na to, by w rejestrze znajdowały się gminy i wtórni wierzyciele (podmiot, który wykupił dług od wierzyciela pierwotnego).  W 2010 roku do KRD trafiło 1 mln dłużników.

Zasoby KRD są dostępne w internecie. Dzięki rejestrowi każdy wpisany dłużnik przestaje być anonimowy. Obecność na tzw. czarnej liście powoduje problemy w kontaktach handlowych. Notowany dłużnik może również mieć utrudniony dostęp do korzystania z oferty instytucji finansowych - banków i firm pożyczkowych.

Czy za mandat można trafić do KRD?  

W przypadku osób fizycznych minimalna kwota za jaką można trafić do Krajowego Rejestru Dłużników, to 200 zł. Termin płatności wierzytelności musi przekroczyć 60 dni. Co więcej aby zostać wpisanym do KRD, musi minąć miesiąc, od wysłania przez wierzyciela powiadomienia o zamiarze umieszczenia osoby zadłużonej w rejestrze. Również na czarną listę dłużników mogą trafić konsumenci, którzy uchylają się od spłaty kredytu lub chwilówki. Dlatego w przypadku korzystania z pożyczek internetowych należy kierować się prostymi zasadami – np. pożyczkobiorca powinien oszacować możliwości uregulowania wierzytelności.  

Według danych KRD, aż 85 proc. wpisanych dłużników spłaca zobowiązanie (pod warunkiem, że zobowiązanie nie przekracza 12 miesięcy). Jakie długi spowodują wpisanie konsumenta do KRD?

  • Niespłacenie pożyczki online
  • Brak regulowania świadczeń alimentacyjnych
  • Brak opłaty za  usługi pocztowe i telekomunikacyjnych
  • Przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej (np. mandat za brak biletu)
  • Brak opłaty za dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego
  • Nie uiszczenie zapłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
  • Zadłużenie wynikające z wywozu nieczystości
  • Dostarczanie energii cieplnej

W przypadku przedsiębiorstw minimalna kwota za jaką można trafić do KRD, to 500 zł. W tym termin spłaty również musi zostać przekroczony od 60 dni. Warto wiedzieć, że wierzyciel jest zobowiazany do poinformowania dłużnika o zamiarze wpisania do rejestru (np. listem poleconym)

Jakie są konsekwencje wpisania do KRD

Podstawową konsekwencją wpisania do KRD jest fakt, że dłużnik może mieć trudności ze skorzystania z oferty produktów bankowych. Banki osobie wpisanej do rejestru mogą odmówić udzielenia kredytu, wydania karty kredytowej, itd. Co więcej zadłużony konsument może mieć problem nawet z otrzymaniem pożyczki w instytucji pozabankowej. Kłopotliwe może być również skorzystanie  z usług firm telekomunikacyjnych. Osoba zadłużona może zapomnieć o zakupie telewizji kablowej, abonamentu telefonii komórkowej i internetu.

  • Lista dłużników -  jak sprawdzić swoją obecność ?

Swoją obecność w KRD można sprawdzić drogą elektroniczną. W tym celu należy założyć konto na platformie rejestru. Wypisanie wniosku powinno zająć maksymalnie kilkanaście minut. W formularzu należy podać swoje podstawowe dane - imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, serię i numer dowodu osobistego.

Jak wypisać się z KRD?

Najskuteczniejszą metodą usunięcia swojego nazwiska z KRD jest spłata długu. Wierzyciel ma obowiązek wypisania dłużnika w terminie 14 dni od uregulowania wierzytelności.  Następnie w ciągu następnych 7 dni rejestr usuwa nazwisko zadłużonego.  Warto zaznaczyć, że wierzyciel ma obowiązek informować Krajowy Rejestr Długów nawet o częściowej spłacie długu. Wówczas KRD aktualizuje dane na temat problematycznej wierzytelności.  

Ważne – wierzyciel może ponieść konsekwencje z tytułu podawania fałszywych informacji na temat dłużnika. Również zagrożona sankcją jest opieszałość w przesyłaniu informacji o uaktualnieniu informacji na temat częściowej spłaty długu. Takie postępowanie jest zagrożone grzywną do 30 tys. zł

Warto zaznaczyć, że nazwisko dłużnika jest usuwane także w momencie zbycia wierzytelności przez wierzyciela. W takiej sytuacji KRD usuwa dane o osobie zadłużonej w czasie 14 dni, od uzyskania informacji o sprzedaży długu. Dłużnik może znaleźć się ponownie w bazie, jeśli nowy wierzyciel prześle wniosek do rejestru o ponownym wpisaniu zadłużonego na czarną listę.  

Kolejnym sposobem, jednak najmniej efektywnym jest oczekiwanie na przeterminowanie długu. KRD usuwa dane o dłużników po okresie 3 lat od ostatniej aktualizacji. Natomiast informacje o nierzetelnym dłużniku nie mogą być przechowywane nie dłużej niż 10 lat.  

Jak obecność w bazach KRD lub BIK wpływa na przyznanie pożyczki?

Czy jest możliwa pożyczka bez BIK i KRD? Należy mieć świadomość, że wszystkie instytucje finansowe, które udzielają kredytów lub pożyczek sprawdzają swoich klientów w bazach. Banki mają ustawowy obowiązek weryfikowania BIK potencjalnego klienta. Natomiast firmy pożyczkowe nie muszą współpracować z Biurem Informacji Kredytowej. Jednak w aspekcie weryfikacji historii kredytowej mogą współpracować z innymi bazami – ERIF, KRD, BIG InfoMonitor. Zatem konsumenci muszą wiedzieć, że pożyczki bez BIK nie istnieją.

REKLAMA
Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

Najciekawsze video

REKLAMA